Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T11:52:31+02:00
A) x - liczba chłopaków
2x - liczba dziewczyn
x + 2x = 360
3x = 360
x = 120 -> liczba chłopaków
2x = 240 -> liczba dziewczyn
b) x - liczba chłopaków
1,4 x - liczba dziewczyn
x + 1,4x = 360
2,4x = 360
x = 150 -> liczba chłopaków
1,4x = 210 - > liczba dziewczyn
c) x - liczba chłopaków
5/4x - liczba dziewczyn
x + 5/4 x = 360
9/4x = 360
x = 160 -> liczba chłopaków
5/4x = 200 -> liczba dziewczyn
Pozdrawiam:)
2010-04-01T11:54:13+02:00
A)
x - liczba chłopców
2x- liczba dziewcząt
x+2x=360
3x=360//:3
x=120

liczba chłopców - 120
liczba dziewcząt - 120*2=240

b)
100% - liczba chłopców
100%+40%=140% liczba dziewcząt

100%+140%=280%=360
360 - 280%
x - 140%
360*140/280=360*1/2=360/2=230

liczba dziewcząt - 230
liczba chłopców 360-230=130

c)
360/(4+5)=360/9=40
40*4=160= liczba chłopców
40*5=200= liczba dziwecząt