1. W poniższych zdaniach podkreśl prawidłowe informacje.

W Europie dominują wyżyny/niziny. Zajmują one około 50% / 75% powierzchni kontynentu. Średnia wysokość wynosi 292/330 m.n.p.m. Najniżej położony punkt leży na wysokości 28 m n.p.m. /28 m p.p.m. Podłoże wschodniej części kontynentu stanowi platforma/tarcza wschodnioeuropejska, ukształtowana w erze paleozoicznej/prekambryjskiej. Południowa część kontynentu leży głównie na obszarze fałdowań hercyńskich/alpejskich. Znajduje się tu również najwyższe pasmo górskie Europy - Alpy/Karpaty. Duży wpływ na rzeźbę północnej i środkowej Europy miał lądolód skandynawski, przykrywający kilkakrotnie te tereny w czasie czwartorzędu/trzeciorzędu. Wynikiem działalności lądolodu jest krajobraz krasowy/polodowcowy, którego charakterystycznym elementem są jaskini/jeziora.

Z góry dzięki :)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Tu jest tekst z dobrymi odpowiedziami bo tez mam ta ksiazke;D
W Europie dominują niziny. Zajmują one około 75% powierzchni kontynentu. Średnia wysokość wynosi 292m p.p.m. Najniżej położony punkt leży na wysokości 28m p.p.m. Podłoże wschodniej części kontynentu platforma wschodnioeuropejska, ukształtowana w erze paleozoicznej. Południowa część kontynentu leży głównie na obszarze fałdowań alpejskich. Znajduje się tu również najwyższe pasmo górskie Europy - Alpy. Duży wpływ na rzeźbę północnej i środkowej Europy miał lądolód skandynawski, przykrywający kilkakrotnie te tereny w czasie trzeciorzędu. Wynikiem działalności lądolodu jest krajobraz polodowcowy, którego charakterystycznym elementem są jeziora.
382 3 382