Zadanie 1 :
Wyprowadź wzór na całkowitą energię mechaniczną satelity Ziemi o masie m krążącego po orbicie o promieniu r.

Zadanie 2 :
Ze stoku w kształcie równi pochyłej, z wysokości 800 m nad poziomem doliny zjeżdża narciarz. Oblicz maksymalną szybkość, którą może on uzyskać u podnóża stoku. pomiń siłę tarcia (g = 10 m/s2).

Zadanie 3 :
Ciało o masie 10 kg podniesiono z powierzchi Ziemi na wysokość 1 km. oblicz przyrost energii otencjalnej tego ciała dwoma sposobami:
a) korzystając ze wzoru Ep = mgh
b) stosując wzór Ep = - G * Mm/r (Rz = 6,37 * 10^6 m).

Z góry dziękuję. ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-01T15:19:37+02:00
Zad1.
Dane: Szukane: wzór:
m,r Ec=? Ec=Ep +Ek


Ec=Ep +Ek
Ec= -GMm/r + mV2/2
F grawitacji=Fdośrodkowej
G*Mm/r2=mV2/r
mV2=GMm/r
Ec=GMm/r/2+(-GMm/r)
Ec= -1/2 GMm/r
M-masa ziemi
m-masa satelity
r-odległość satelity od ziemi


zad2.

h=800m
V=?
Ep max=Ek max
mgh=mv2/2
V=pierwiastek 2gh
V=pierwiastek 2*10m/s2 *800m
V=pierwiastek 16000m2/s2
V=129,4m/s


Mam nadzieje, że z tymi dwoma zadaniami pomogłam, lecz w trzecim zadaniu nie potrafie Ci pomóc
3 3 3