OBLICZ :
3/5 * 1 i 2/3 =
2-2*(-6)=
2/3+1/3 : 1-1/2=
(3 do potegi 2 - 2) do potegi 2 : 3 i1/4+3,75=
3 i 1/4 : 1/2 - 1/4=
6 i 1/3 +1 i 2/3 : 1/2 - 1/6=
200%liczby 4 =
Liczba , której 200% jest równa 26 =
Liczba której 150% jest równa 27=
Suma 50% liczby 36 i 20% liczby 5=
80% liczby 25=
75%liczby 32=
10%liczby 20=
Liczba której 35% jest równe 2,8 =
Liczba o 1 większa od 200% liczby 6 =
Liczba dwa razy większa od 25% liczby 36=
LIczba o 1 więkasz od 20% liczby 100=
Liczba której 500% jest równe 110=
Pięciokrotność 20% liczby 25=
Suma dzielników liczby 2
NWW(3,9)=
Liczba o 1 większa od sumy dzielników liczby 6=
NWD (34,51)=
Liczba większa od 20 i mniejsza od 25=
NWD (48,72)=
Kwadrat liczby 5 =
NWD (3,6)=
NWD(18,27)=
NWD ( 26,39,65)=
Największy dzielnik liczby 17=
Obwód trójkąta o bokach długości 3,3,5 =
Obwód kwadratu o boku długości 1 =
Obwód trójkąta równobocznego , którego podstawa ma długość 5 a ramię jest o 1 dłusze od podstawy=
Długość krawędzi sześcianu o objętości 125=
Pole prostokąta o bokach długości 3,6 =


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T12:35:57+02:00
3/5 * 1 i 2/3 = 1
2-2*(-6) = 0
2/3+1/3 : 1-1/2 = 2
(3² - 2)² : 3 i1/4+3,75 = 7
3 i 1/4 : 1/2 - 1/4 = 13
6 i 1/3 +1 i 2/3 : 1/2 - 1/6 = 24
200%liczby 4 = 4 * 200/100 = 8
Liczba , której 200% jest równa 26 = 100 * 26 : 200 = 13
Liczba której 150% jest równa 27 = 100 * 27 : 150 = 18
Suma 50% liczby 36 i 20%liczby 5=(36*50/100)+(5*20/100)=13+1=14
80% liczby 25=25 * 80/100 = 20
75%liczby 32=32 * 75/100 = 24
10%liczby 20= 20 * 10/100 = 2
Liczba której 35% jest równe 2,8 =100 * 2,8 : 35 = 8
Liczba o 1 większa od 200% liczby 6 = 1 + 6 * 200/100 = 13
Liczba dwa razy większa od 25% liczby 36= 2 * (36 * 25/100) = 18
Liczba o 1 większa od 20% liczby 100= 1 + 100 * 20/100 = 21
Liczba której 500% jest równe 110= 100 * 110 : 500 = 22
Pięciokrotność 20% liczby 25= 5 *(25 * 20/100) = 25
Suma dzielników liczby 2 = 1 + 2 = 3
NWW(3,9)=9
Liczba o 1 większa od sumy dzielników liczby6= 1+1+2+3+6 = 13
Liczba większa od 20 i mniejsza od 25= np. 23
Kwadrat liczby 5 = 5 * 5 = 25
Największy dzielnik liczby 17= 17
Obwód trójkąta o bokach długości 3,3,5 = 3 + 3 + 5 = 11
Obwód kwadratu o boku długości 1 = 4 * 1 = 4
Obwód trójkąta równoramiennego,którego podstawa ma długość 5 a ramię jest o 1 dłuższe od podstawy = 5 + 2 *(5 + 1) = 17
Długość krawędzi sześcianu o objętości 125= 5
Pole prostokąta o bokach długości 3,6 = 3,6 * 3,6 = 12,96
1 5 1
2010-04-01T12:44:18+02:00
3/5 * 1 i 2/3 = 3/5 x 5/3 = 1
2-2*(-6)= 2 - 12 = -10
2/3+1/3 : 1-1/2= 3/3 : 1/2 = 1 x 2/1 = 2
(3 do potegi 2 - 2) do potegi 2 : 3 i1/4+3,75= (9 - 4)do potęgi 2 : 7 = 5do potęgi 2 : 7 = 25 : 7 = 3 i 4/7
3 i 1/4 : 1/2 - 1/4= 13/4 : 1/2 - 1/4 = 13/4 : 2/4 - 1/4 = 13/4 x 4/2 - 1/4 = 13/2 - 1/4 = 26/4 - 1/4 = 25/4 = 6 i 1/4
6 i 1/3 +1 i 2/3 : 1/2 - 1/6= 6 i 1/3 + 5/3 x 2/1 - 1/6 = 6 i 1/3 + 10/3 - 1/6 = 19/3 + 10/3 - 1/6 = 29/3 - 1/6 = 58/6 - 1/6 = 57/6 = 9 i 3/6 = 9 i 1/3
200%liczby 4 = 8
Liczba , której 200% jest równa 26 = 13
Liczba której 150% jest równa 27= 18
Suma 50% liczby 36 i 20% liczby 5= 18 + 1 = 19
80% liczby 25= 20
75%liczby 32= 24
10%liczby 20= 2
Liczba której 35% jest równe 2,8 =
Liczba o 1 większa od 200% liczby 6 = 13
Liczba dwa razy większa od 25% liczby 36= 18
LIczba o 1 więkasz od 20% liczby 100= 21
Liczba której 500% jest równe 110= 22
Pięciokrotność 20% liczby 25= 25
Suma dzielników liczby 2 = 3
NWW(3,9)=
Liczba o 1 większa od sumy dzielników liczby 6= 12
NWD (34,51)=
Liczba większa od 20 i mniejsza od 25= 23
NWD (48,72)=
Kwadrat liczby 5 = 25
NWD (3,6)=
NWD(18,27)=
NWD ( 26,39,65)=
Największy dzielnik liczby 17= 17
Obwód trójkąta o bokach długości 3,3,5 = 11
Obwód kwadratu o boku długości 1 = 4
Obwód trójkąta równobocznego , którego podstawa ma długość 5 a ramię jest o 1 dłusze od podstawy= jeżeli to jest trójkąt równoboczny to wszystkie boki muszą być takie same
Długość krawędzi sześcianu o objętości 125=
Pole prostokąta o bokach długości 3,6 = 12,96


1 5 1