Do 1dm3 0,35-molowego roztworu AgNO3 zanurzono elektrody i polaczono je ze zródlem pradu. Elektrolize prowadzono tak dlugo, az przez roztwór przeplynal ladunek 24100C. Po zakonczeniu elektrolizy dodano tyle wody, aby roztwór mial poczatkowa objetosc. Obliczyc stezenie molowe jonów srebra w otrzymanym roztworze. Jaki odzcyn mial otrzymany roztwór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-01T12:28:03+02:00
Skoro cały roztwór AgNO3 zawierał 0,35 moli,znajdowało się w nim tyle samo jonów Ag⁺ i NO₃⁻

Ładunek 24100 C = 24100 × 6,24 × 10¹⁸ e
,a to się równa ilości wytrąconych na elektrodach jonów srebra (≈ 1,5 × 10²³)

1 mol substancji------ zawiera------- 6,02 × 10²³
Xmoli------------------- -------------------- 1,5 × 10²³
X= (1,5 × 10²³) × 1mol : 6,02 × 10²³
X ≈ 0,25 mol

0,35 moli Ag⁺(początkowe) - 0,25 Ag⁺(wytrącone) = 0,1 mola (pozostałe)

Wodę uzupełniono do objętości początkowej równej 1 dm³, zatem stężenie jonów srebra wynosiło 0,1 mol/dm³.
Odczyn roztworu jest kwaśny, ponieważ stężenie jonów wodorowych jest mniejsze od 7
3 3 3