Odpowiedzi

2010-04-01T14:31:50+02:00
Nia wody i obrony zabudowań oraz posesji przy ul. Poprzecznej, ul. .... Krytyka planu miejscowego, czy prawa lokalnego – także. Zwróćmy jednak uwagę, czy nasza bierność w czasie tworzenia planu daje nam pra- wo, aby plan krytykować, bez wcze- ..... Naj- lepszym zawodnikiem naszej druży- ny okazał się Łukasz Gazda. ...
5 1 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T14:32:19+02:00
Spartańskie prawo:nie bać się niczego,nie okazywać bólu,walczyć do upadłego,przekazywac kulture synom,gdy dziecko się urodziło wybierano je jeśli było sile i zdrowe,chore wyrzucano.
4 2 4