PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE, BARDZO PILNE!

1) Na podstawie położenia cezu w układzie okresowym pierwiastków chemicznych wyjaśnij, dlaczego jest on metalem bardzo intensywnie reagującym z wodą. Napisz dwa równiania otrzymywania wodorotlenku cezu.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T13:02:56+02:00
Cez jest metalem bardzo dobrze reagującym z wodą, ponieważ znajduję się w pierwszej grupie układu okreswego. Pierwiastki z pierwszej i drugiej grupy układu okresowego za wyjątkiem berylu intensywnie reagują z wodą.

2Cs + 2H2O --> 2CsOH + H2

Cs2O + H2O --> 2CsOH
4 4 4