Odpowiedzi

2010-04-01T13:23:57+02:00
-niemcy
-białorusini
-słowacy
-litwini
-czesi
-morawianie
-ormianie
-romowie
-ukraincy
-łemkowie
-żydzi
-kaszubi
-karaimi
-rosjanie
2 3 2
2010-04-01T13:27:04+02:00
Niemcy to mniejszość narodowa, licząca 147 094 obywateli RP, z
Litwini to mniejszość narodowa, licząca 5 639 obywateli RP
Czesi - to mniejszość narodowa licząca 386 obywateli RP,
Białorusini mniejszość narodowa licząca 47 640 obywateli RP,
Ormianie to mniejszość narodowa licząca 262 obywateli RP,
Żydzi to mniejszość narodowa licząca 1 055 obywateli RP,
Ukraińcy to mniejszość narodowa, licząca 27 172 obywateli RP ,
Tatarzy to mniejszość etniczna, licząca 447 obywateli RP,