Cudowne zadanko :D !!!
Mozecie mi pomóc ?
Podziekowania dla Wybawcy :D

Elektron o energi kinetycznej 10ev wlatuje w jednorodne polemagnetyczne o indukcji 10"do"-4 Tesli czyli( 10 do potegi -4 )Tesli
Oblicz promien okregu po ktorym bedzie krazyl elektron w tym polu.
Wektor predkosci elektronu lezy w plaszczyznie prostopadłej do lini sil pola.
Jaka bedzie czestotliwosc obiegu elektronu po orbicie?

1

Odpowiedzi

2009-11-01T19:38:44+01:00
W polu magnetycznym Siła Lorenza pełni rolę siły dośrodkowej stad:
qVB=mv²/r
r=mv/qB

Ek=mv²/2
v= √2Ek/m

podstawiamy v do wzoru na promień i przekształcamy całe wyrażenie:

r=mv/qB= √2Ek*m/q²*B²

znamy też masę elektronu i jego ładunek:

m(masa elektronu)=9,11*10⁻³¹kg
q=1,602*10⁻¹⁹C
przed postawieniem do tego wzoru musimy zamienić jednostki Ek na dżule:

Ek=10 * 1,6 *10⁻¹⁹J=1,6*10⁻¹⁸J

r=√1,6*10⁻¹⁸*2*9,11*10⁻³¹/(1,602*10⁻¹⁹)²*(10⁻⁴)²
r=11,36*10⁻³ [m]

jeśli chodzi o częstość to wystarczy operować tylko na wzorach:

f=1/T
v=2πR/T
R (po przyrównaniu siły Lorenza i siły dośrodkowej)= mv/qB
wiec v=(2πmv/qB)/T
T=2πm/qB
f=1/2πm/qB
wystarczy podtsawić pod końcowy wzór

mogłam się pomylić w obliczeniach w pierwszej części, sprawdź to jeszcze raz lepiej, pozdrawiam ;)