Wyrażenie (2x+y)² - (x+y)(3x-2y)-3xy doprowadź do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość dla x= -10 i y=⅓

Wyznacz liczbę składników w sumie 1+4+7+10+...+151 i wyznacz tę sumę

Strzała wystrzelona z łuku zatoczyła łuk paraboli i wbiła się w tarczę.Korzystając z danych przedstawionych na rysunku wyznacz rownanie paraboli , które opisuje tor lotu strzały

Dane z rysunku
p=4
q=6
tarcza współrzędne (0,3)

Bardzo prosze o pomoc dam naj

2

Odpowiedzi

2010-04-01T13:56:33+02:00
= 4x²+y²-3x²-2xy+3xy-2x²-3xy = x²-y²-2xy
-10²-(⅓)²-2*(-10)*⅓ = 100-1/9 +20*⅓ = 900/9 +20/3 = 900/9 + 60/9 =960/9 = 106⅔
tych liczb jest 51
1+4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40+43+46+49+52+
55+58+61+64+67+70+73+76+79+82+85+88+91+94+97+
100+103+106+109+112+115+118+121+124+127+130+133+
136+139+142+145+148+151= 3907
3 1 3
2010-04-01T14:01:44+02:00
(2x+y)² - (x+y)(3x-2y)-3xy= 4x²+y²+4xy - (3x²-2xy+3xy-2y²) - 3xy=
= 4x²+y²+xy- 3x²+2xy-3xy+2y²= x²+3y² <--najprostsza postać

x= -10
y=⅓

(-10)²+ 3*(⅓)²= 100+ 3*1/9= 100+⅓=100⅓
4 4 4