Rozwiąż równanie -3(x-2)-5=3(x+5)+4
z podanych wzorów wyznacz a: P=3/2aH+ah V=a×h/6×H
rozwiąż równania:3(2x-15)-4x-5/5=3x-11
x+3/3-x+5/5=2x-4x+24/3
rozwiąż równania podane w postaci proporcji:1-3x/6=1-x/4
4/x=5/x+1
W trzech klasach pierwszych jest 89 uczniów.W klasie 1B jest o 2 uczniów więcej niż w 1A,a w klasie 1C -o 3 uczniow mniej niż w klasie 1A.Ilu uczniów jest w każdej klasie?

Mama ma 25 lat, a jej syn 5 lat.Za ile lat mama będzie 3 razy starsza od syna?

Obwód prostokąta równa się 42cm.Długość boków tego prostokąta różnią się o 3cm.Oblicz długości boków tego prostokąta.

Suma cyfr liczby dwucyfrowej równa jest 9. Jeżeli przestawiamy cyfry tej liczby,to otrzymamy liczbę o 9 większą.Jaka to liczba?

1

Odpowiedzi

2009-04-22T23:59:05+02:00
-3(x-2)-5=3(x+5)+4
-3x+6-5=3x+15+4
-3x-3x=-6+5+15+4
-6x=28/:(-6)
x=28 szóstych=4całe i 4 szóste=4 całe i dwie trzecie