1) Do jakiej grupy językowej zaliczamy następujące języki:
- rosyjski
- francuski
- rumuński
- niemiecki
- serbski
- czeski
- irlandzki
2) Wymień nazwy narodowości które zamieszkują następujące państwa:
- Hiszpania
- Francja
- Rosja
- Finlandia
- Chiny

Pilne :) !!

3

Odpowiedzi

2009-11-01T19:17:10+01:00
1) Języki indoeuropejskie
2)Hiszp.- Hiszpanie
Fran.- Francuzi
Rosja-Rosjanie
Fin.- Finlandczycy
Chiny- Chińczycy
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T19:19:00+01:00
1) Do jakiej grupy językowej zaliczamy następujące języki:
-indoeuropejskie
2) Wymień nazwy narodowości które zamieszkują następujące państwa:
- Hiszpania hiszpanie
- Francja francuzi
- Rosja rosjanie
- Finlandia finowie
- Chiny chińczycy
1 3 1
2009-11-01T20:09:02+01:00
1.
- rosyjski - wschodniosłowiański
- francuski - romański
- rumuński - romański
- niemiecki - germański
- serbski - południowosłowiański
- czeski - zachodniosłowiański
- irlandzki - goidelski

2. nie wiem