Odpowiedzi

2010-04-01T14:13:19+02:00
Δl = l - l₀ - zmiana długości (gdzie l₀ długość początkowa, l długość po zadziałaniu temperatury na przęsło)
Δt = t₂ - t₁ - zmiana temperatury
α = Δl/(l₀*Δt') - współczynnik rozszerzalności liniowej
[α] = 1/K (jednostka współczynnika rozszerzalności liniowej - odwrotność stopni Kelwina)

Δl = α*l₀*Δt
8 4 8