Zad 1
Odległość na morzu mierzy się w milach morskich.1 mila morska = 1,852 km.Prędkość statków określa się w węzłach.Mówimy , że statek płynie z prędkością 5 węzłów,gdy w ciągu godziny przepływa 5 mil morskich.Ile kilometrów przepływa w ciągu godziny statek płynący z prędkością 10 wezłów?
zad 2
Samochód jedzie z prędkością 72 km/h,Ile kilometrów przejeżdża ten samochód w ciągu minuty,a ile w ciągu sekundy?

zad 3
Przeciętny kierowca jest w stanie zareagować na nagłe wydarzenie po upływie 0,3 sekundy.Samochód,który jedzie z prędkością 60 km/h , pokonuje w ciągu sekundy 16 2/3m.Wyobraż sobie ,że przed tym samochodem pojawił się pieszy.Ile metrów przejedzie kierowca,zanim zareaguje i zacznie hamować?
zad 4
Jaką odległość w ciągu 1,5 godziny pokonuje samochód jadący ze średnią prędkością 55km/h? Z jaką przeciętną prędkością musi jechać samochód , aby trasę o długości 374 km pokonać w ciągu 5 godzin?
zad 5
Pan Juliusz jechał samochodem przez t godzin.Połowę czasu jechał z prędkością 60 km/h,a drugą połowę z prędkością 50 km/h.Jak długą trasę pokonał?

2

Odpowiedzi

2010-04-01T14:16:17+02:00
Zad.1
10 x 1,852 = 18,520
Odp. Przepływa 18,520 km.

Zad.2
1h = 60 min. = 3600s

72 : 60 = 1,2 km/min.
72 : 3600 = 0,02 km/s

Zad.4
1h = 55km
0,5h = 27,5km
1,5h = 82,5km
Odp. Pokonuje odległość 82,5 km.

2010-04-01T14:32:27+02:00
Zad1.
10węzłów=10 mil/h=10*1,852km=18,52km

Odp. Ten statek przepłynie w ciągu godziny 18,52 km.

zad2.
72km/h=72/60 km/min=1,2km/min=1,2/60 km/s=0,02km/s

Odp. W ciągu minuty przejedzie 1,2 km, a w ciągu sekundy 0,02 km.