Samochód Viper osiąga szybkość 100km/h w czasie pięciu sekund od momentu ruszenia, a samochód Hiper w czasie czterech sekund. Silnik którego samochodu wytwarza większą siłę ciągu ? Masa Vipera wynosi 1500 kg ,a masa Hipera 1000 kg. Przedstaw obliczenia. Oporów ruchu możesz nie uwzględniać.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T14:11:03+02:00
M₁= 1500 kg.
m₂= 1000 kg.

Δv₁= 100km/h=100000/3600m/s=250/9 m/s
Δv₂= 100km/h=250/9 m/s

ΔF=m*a [kg*m/s²=N]

F- siła ciągu [N]
m - masa [kg]
a - przyspieszenia [m/s²]

a=Δv/t [m/s²]
Δv - przyrost prędkości [m/s]
t- czas [s]

a₁= 250/9/5= 250/45=50/9 m/s²
a₂= 250/9/4= 250/36=125/18 m/s²

F₁= 1500 * 100/18=150000/18
F₂= 1000 * 125/18=125000/18

Odp. Siła ciągu samochodu Viper jest większa.