1. Przewodnik o długości 20cm umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,5T prostopadle do linii pola. Wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik wynosi 2N. Oblicz wartość nateżenia pradu płynacego przez przewodnik.
2.Odległość między 2 naelektryzowanymi jednoimiennie kulkami zmniejszono 4 razy. Oblicz ile razy nalezy zmniejszyc ładunek elektryczny na każdej z kulek, aby zachować tę samą siłę oddziaływania.
3. Cięzarowiec podniósł sztangę o masie 220kg na wysokość 200cm,a następnie wypuścił ją z rąk. Jaką prędkośc miała sztanga w chwili zderzenia z matą?
4. Uczen o masie 60kg wszedł po schodach na 10 pietro bloku mieszkalnego, czyli na wysokość 30m. Zajęło mu to 3 minuty. Oblicz srednią moc ucznia.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T14:44:58+02:00
Zad 1

l = 20 cm = 0,2 m
B = 0,5 T
F = 2 N
I = ?

F = B*I*l /:B*l
I = F/(B*l)
I = 2 N / (0,5 T * 0,2 m) = 20 A

zad 2

przez zmniejszeniem odległości:
F₁ = k*q₁*q₂/r²

po zmniejszeniu odległości:
F₂ = k*q₁*q₂/(r/4)² =16*k*q₁*q₂/r²
wynika z tego, że pierwszy ładunek pomniejszyć należy 8 razy a drugi dwukrotnie, bo:
F₂ =16*k*(q₁/8)*(q₂/2)/r² = (16/8*2)*k*q₁*q₂/r² = (16/16)*k*q₁*q₂/r² = k*q₁*q₂/r² = F₁


zad 3

g = 10 N/kg
m = 220 kg
h = 200 cm = 2 m
V = ?
Ek = Ep
Ek = m*V²/2
Ep = m*g*h = 220 kg * 10 N/kg * 2 m = 4400 J
Ep = Ek = 4400 J
V = √(2*Ek/m) = √(2*4400 J / 220 kg) = √(40 m²/s²) = 6,32 m/s


zad 4

m = 60 kg
g = 10 N/kg
h = S = 30m
t = 3 min = 180 s
P = ?
F = m*g
W = F*S
P = W/t
P = m*g*S/t = 60 kg * 10 N/kg * 30 m / 180 s = 100 W