1 oblicz wartosci indeksow stechimetrycznych : x y z w nastepujacych rownaj reakcji chemicznych

A 2cxHy + 5O2 = 4Co+6h2o
b pbxoy + 4 h2 = 3pb + 4h2o
c 2 crxoy + 3c = 2cr + 3c02
d cxhy + 8o2 = 5coz + 6h2o
e pxoy + 6h20 = 4hzpo4


2 zaznacz te rownania w ktorych nieprawidlowo dobrano wspolczynniki stechiometrycznych
a c3h8 + 4o2 = 3co2 + 2h2o
b 2no + 2 h2 = n2 + 2h20
c ch4 + 2o2 = co + 2h2o
d 2fe2o3 + 3c = 4fe + 3co2
e cu2o + h2 = 2 cu + h2o
f 2h20 = h2 + o2
g 2kclo3 = 2kcl + 3o2

1

Odpowiedzi

2010-04-01T14:38:00+02:00
ZADANIE.1.
a) 2CxHy + 5O₂ = 4CO + 6H₂O
x = 2
y = 6
czyli :
2C₂H₆ + 5O₂ = 4CO + 6H₂O

b) PbxOy + 4H₂ = 3Pb + 4H₂O
x = 3
y = 4
czyli :
Pb₃O₄ + 4H₂ = 3Pb + 4H₂O

c) 2CrxOy + 3C = 2Cr + 3C0₂
x = 1
y = 3
czyli:
2CrO₃ + 3C = 2Cr + 3C0₂

d) CxHy + 8O₂ = 5COz + 6H₂O
x = 5
y = 12
z = 2
czyli:
C₅H₁₂ + 8O₂ = 5CO₂ + 6H₂O

e) PxOy + 6H₂0 = 4HzPO₄
x = 4
y = 10
z = 3
czyli :
P₄O₁₀ + 6H₂0 = 4H₃PO₄

ZADANIE.2.
a) C₃H₈ + 4O₂ = 3CO₂ + 2H₂O - NIEPRAWIDŁOWO
b) 2NO + 2H₂ = N₂ + 2H₂0 - PRAWIDŁOWO
c) CH₄ + 2O₂ = CO + 2H₂O - NIEPRAWIDŁOWO
d) 2Fe₂O₃ + 3C = 4Fe + 3CO₂ - NIEPRAWIDŁOWO
e) Cu₂O + H₂ = 2Cu + H₂O - PRAWIDŁOWO
f) 2H₂0 = H₂ + O₂ - NIEPRAWIDŁOWO
g) 2KClO₃ = 2KCl + 3O₂ - PRAWIDŁOWO

POZDRAWIAM . ; - ))