Odpowiedzi

2010-04-04T10:27:08+02:00
TŁUMACZENIE ROSYJSKIE:
По закончению школы молодёжь не мажет найти работа, так как работодатели принимают на работу испытанный персонал. Много таких случаев что не знают достаточно иностранного языка, потому что хотят работать заграницей. Мало предложений на определённый направление образование (мало работодателей принимает на работу напр. физиологов).
TŁUMACZENIE POLSKIE:
Po skończeniu szkoły młodzież nie maże znaleźć pracy, ponieważ pracodawcy zatrudniają doświadczony personel. Dużo jest takich przypadków że nie znają dostatecznie języka obcego, ponieważ chcą pracować zagranicą. Mało jest ofert na określony kierunek wykształcenie (mało pracodawców zatrudnia np. fizjologów).