Ma być z rysunkiem!!

zadanie 1
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa o wysokości H=2 dm
i podstawie w kształcie kwadratu o boku a=8 dm.

Zadanie 2
Objętość ostrosłupa jest równa 56 cm^sześciennych.
Podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnej 6 cm i przeciw prostokątnej 1 dm. Oblicz wysokość tego ostrosłupa.


zadanie 3
Ostrosłup, którego podstawą jest prostokąt o bokach mających długość 6 cm i 8 cm oraz wysokości H=13 cm, przecięto płaszczyznę równoległą do podstawy, odcinając ostrosłup o objętości 92 cm^sześcienne.
Oblicz objętość pozostałej części ostrosłupa.

3

Odpowiedzi

2010-04-01T15:08:52+02:00
A=8 dm
H=2 dm
V=1/3 Pp*H
Pc=Pp+4*1/2*ah
1)
h-wys. ściany bocznej
H²+(½a)²=h²
h²=2²+4²
h²=4+16
h²=20
h=√20
h=2√5 dm

V=1/3*64*2
V=128/3 dm³

Pc=64+2*8*2√5
Pc=(64+32√5)dm³
1 1 1
2010-04-01T15:20:35+02:00
1. (obliczenia w dm)
V=⅓Pp*H
a=8
H=2
Pp=a²
V=⅓8² *2
V=128/3 dm³
Ppc= a²+4ah , gdzie h to wysokosc sciany bocznej
z tw. Pitagorasa:
h²=H²+(½a)²
h²=4+16
h=2√5
Ppc= 64+ ½*4*8*2√5
Ppc=32(2+√5) dm²

2.
V=56cm³
a=6
c=10
H=?

b= druga przryprostokatna
Jest to trojkat egipski (boki sa wielokrotnosciami 3,4,5), zatem
b=8
Pp=1/2*8*6
Pp=24
V=⅓PpH
H=V/⅓Pp
H=56/8

H=7cm

3.
Vc - objeteosc calosci
a=6
b=8
H=13
Vc=⅓abH
Vc=208
Vp - obj po odcieciu
Vp=Vc-92
Vp=116
Objetosc po odcieciu wynosi 116cm³
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T15:53:08+02:00
1

a=8 dm
H=2 dm
V=1/3 Pp*H
Pc=Pp+4*1/2*ah
h-wys. ściany bocznej
H²+(1/2 a)²=h²
2²+4²=h²
h²=4+16
h²=20
h=√20
h=2√5 dm

Pp=8²=64 dm²

V=1/3*64*2
V=128/3 dm³

Pc=64+2*8*2√5
Pc=64+32√5
Pc=32(2+√5) dm²

2
V=56 cm³
a=6cm
c=1dm=10 cm
b=?
H=?
b²+a²=c²
b²+6²=10²
b²=100-36
b²=64
b=8 cm

Pp=1/2*6*8
Pp=24 cm²

V=1/3Pp*H
H=3V/Pp
H=3*56/24
H=168/24
H=7 cm

3
V całego ostrosłupa=1/3Pp*H
H=13 cm
a=6cm
b=8cm
Pp=ab
Pp=6*8
Pp=48 cm²

V=1/3*48*13
V=16*13
V=208 cm³

Vodciętego ostr.=92 cm³

V pozostałe=208 cm³-92 cm³=116 cm³

Sorry, mam problem z załącznikami-podałam już do adminów
1 5 1