1.Oblicz ciśnienie wywierane na snieg pszez narciarza którego masa wraz z ekwipunkiem wynosi 70 kg. a wymiary jednej narty to 8 cm x 1,5 m.
2.Oblicz ciężar osoby ktora siedąc na drewnianym krześle o masie 1kg wywiera ciśnienie 100 kPa na podłogę. Noga krzesła jest w pszekroju kwadratem o boku 3 cm.
3.Tafla lodu na jeziorze może wytrzymać ciśnienie 6000PA. CZY CZŁOWIEK KTÓREGO CIĘZAR WYNOSI 650 n MOŻE BEZPIECZNIE PSZEJŚĆ PO LODZIE NA DRÓGO STR JEZIORA JEŚLI JEGO STOPA MA POW 0,05 M 2? CO MORZE ZROBIĆ ŻEBY ZMNIEJSZYĆ CIŚNIENIE WYWIERANE NA PODŁOŻE,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T17:30:27+02:00
MATKO! Ależ ortografia, popracuj nad nią, ale nie o tym chciałem. Przejdźmy do zadań:

zad 1

p=?
m=70kg
g=10N/kg
F=m*g=70kg*10N/kg=700N
s=2*(8cm*1,5m)=2*0,08m*1,5m=0,24m²
p=F/s=700N/0,24m²=2917Pa


zad 2

F=?
g=10N/kg
s=3ch*3cm=9cm²=9*0,0001m²=0,0009m²
dla 4 nóg: 4*s=0,0036m²
mk=1kg
Fk=mk*g=1kg*10N/kg=10N (ciężar krzesła)
p=100kPa=100000Pa

p=F/s
F=p*s=100000Pa*0,0036m²=360N
Fcz=F-Fk=360N-10N=350N <-ciężar osoby
m=F/g=350N/10N/kg=35kg <-masa osoby


zad 3

pk=6000Pa
F=650N
s=2*0,05m²=0,1m²
pcz=F/s=650N/0,1m²=6500Pa
pk<pcz (ciśnienie, które wytrzymuje kra jest mniejsze od ciśnienia wywieranego przez człowieka)

Nie może przejść przez jezioro. Aby zmniejszyć ciśnienie wywierane przez człowieka na krę należy zwiększyć powierzchnię, na którą będzie działać ciężar człowieka, np położyć się na krze, założyć narty, rakiety śnieżne itp.
10 4 10