Proszę o odpowiedzenie na wszystkie pytania. :>
1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzenia Chopina. Wyjaśnij na czym polegały rozbieżności związane z datą urodzenia.
2. Jakiej narodowości i kim z zawodu był ojciec Chopina?
3. Chopin miał 3 siostry. Wymień ich imiona.
4. Według legendy, jakie zdarzenie towarzyszyło narodzinom Chopina?
5. Kto był pierwszym nauczycielem Chopina? Dlaczego nauczyciel zrezygnował z udzielania lekcji Chopinowi?
6. Jak Chopina nazywał listy które wysyłał do rodziców podczas pobytu na wakacjach?
7. w jakiej szkole uczył się Chopina po ukończeniu liceum?
8. Wymień nazwiska dwóch młodzieńczych miłości Chopina.
9. Mając 11 lat Chopina skomponował Polonez Az-dur. Dla kogo i z jakiej okazji?
10. Wymień 5 form muzycznych charakterystycznych w twórczości Chopina.
11. Jaka muzyka najbardziej inspirowała Chopina?
12. Kidy Chopin dowiedział się o upadku powstania listopadowego, skomponował słynną etiudę. Podaj jej tytuł.
13. Chopin zmarł 17 października 1849 roku. Jego serce zostało przewiezionę przez siostrę Ludwikę do kraju. Gdzie znajduje się grób Chopina, a gdzie zostało złożone jego serce?
14. Kto napisał o Chopinie 18 października 1849 roku w Nekrologu w Dzienniku polskim słowa: "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel"?
15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Chopina jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. W którym roku odbył się 1 konkurs Chopinowski i kto był jego inicjatorem?
16. Gdzie i co ile lat odbywają się konkursy dla młodych pianistów na najlepsze wykonanie utworów Chopinowskich?
17. W wielu obiektom, budowlom, imprezom oraz wytworom - myśli ludziej nadaje sie imię Chopina. Na powierzchni jakiej planety znajduje się krater, któremu nadano nazwę "Chopin"? Który port lotniczy w Polsce nosi imię Chopina?
18. W jakim polskim mieście otwarto najbardziej nowoczesne muzeum Chopina?

2

Odpowiedzi

2010-04-01T15:21:54+02:00
1.1 marca 1810r. Żelazowa Wola,księstwo warszawskie.
2.Francuz,był nauczycielem francuskiego.
3.Ludwika,Izabela,Emilia.
1 1 1
2010-04-01T15:29:53+02:00
1. Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli. urodził się. 22 lutego lub 1 marca 1810 (różnie mówią)W księdze chrztów w kościele parafialnym w Brochowie podawany jest dzień 22 lutego, rodzinka mówi, że 1 marca. nie wiem, jakie są zbieżności.
2.Ojciec, Mikołaj, był spolonizowanym Francuzem. Początkowo Mikołaj Chopin był guwernerem dzieci starościny Łączyńskiej, a po przenosinach z Żelazowej Woli do Warszawy został wykładowcą języka i literatury francuskiej w kilku warszawskich szkołach, by w końcu prowadzić elitarny internat dla synów polskich rodów arystokratycznych ;D.
3.Miał siostry - Ludwikę, Izabelę i Emilię
4.....? nie wiem....?
5.W 1816 zaczął brać lekcje u Wojciecha Żywnego. Z tego co wiem, uczeń przerósł mistrza dlatego zrezygnował.
6....?
7.rozpoczął studia w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie
Tylko tyle Liczę na naj ;D
3 2 3