Odpowiedzi

2009-11-01T19:26:59+01:00
Po kolei:
49
27
4
36
25
chyba 0 jeśli w wykładniku jest 2 *0, albo 5 jeśli jest tam 20
64
125
2
2009-11-01T19:30:37+01:00
A) 7⁴=(7²)² b) 3⁹= (3³)³ c) 6⁸= 36⁴
6⁶= (6²)³ 5⁶= (5²)³ 2²⁰= 16⁰
8⁸= (8²)⁴ 5⁶= (5³)² 0,1⁶= 0,001⁶
2009-11-01T19:47:51+01:00
A) 7⁴=___49_² b) 3⁹= __27__³ c) 6⁸= 36⁴
6⁶= ___36_³ 5⁶= _25___³ 2²⁰= 16⁵
8⁸= __64__⁴ 5⁶= _125___² 0,1⁶= 0,001²