1. Uzupełnij równania reakcji i zaznacz sole trudno rozpuszczalne. Napisz równania reakcji w postaci jonowej i skróconej jonowej.
Ogólny zapis przebiegu reakcji:
sól I + sól II --> sól III + sól IV

a) BaCl2 + CuSo4 --> ____+____
__________________________________________________________________________________________________________________________

b) ZnBr2 + Na2S --> ____+____
____________________________________________________________________________________________________________________

c) AgNO3 + K3PO4 --> ____+____
____________________________________________________________________________________________________________________

d) NiCl2 + MgSo3 --> ____+____
____________________________________________________________________________________________________________________


2.Napisz równania reakcji otrzymywania podanych soli czterema wybranymi metodami.

a) Ca(NO3)2
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________

b) BaCl2
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________4._________________________________________________________

c) K3PO4

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T15:17:51+02:00
1.
a) BaCl2+CuSO4 ---> BaSO4(strzałka w dół) + CuCl2
Ba(2+) + 2Cl(-) + Cu(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół) + Cu(2+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół)

b) ZnBr2+Na2S ----> ZnS(strzałka w dół) + 2NaBr
Zn(2+) + 2Br(-) + 2Na(+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół) + 2Na(+) + Br(-)
Zn(2+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół)

c) 3AgNO3 + K3PO4 ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3KNO3
3Ag(+) + 3NO3(-) + 3K(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3K(+) + 3NO3(-)
3Ag(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół)

d) NiCl2 + MgSO3 ----> NiSO3(strzałka w dół) + MgCl2
Ni(2+) + 2Cl(-) + Mg(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół) + Mg(2+) + 2Cl(-)
Ni(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół)

2.

Ca(NO3)2
CaO + N2O5 ---> Ca(NO3)2
N2O5 + Ca(OH)2 ---> Ca(NO3)2 + H2O
CaSO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2SO3
Ca(OH)2 + 2KNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2KOH

BaCl2
1. Ba + Cl2 ---> BaCl2
2. Ba(OH)2 + 2AgCl ---> BaCl2 + 2AgOH
3. 2HCl + BaSO4 ---> BaCl2 + H2SO4
4. BaSO3 + MgCl2 ---> BaCl2 + MgSO3

K3PO4
1. 6K2O + P4O10 ---> 4K3PO4
2. P4O10 + 12KOH ---> 4K3PO4 + 6H2O
3. 3KNO3 + H3PO4 ---> K3PO4 + 3HNO3
4. 3KOH + Na3PO4 ---> K3PO4 + 3NaOH
9 4 9