ZADANIA Z ELEKTRYKI - PROSZE O ROZWIĄZANIE ZADAŃ ! PROSZE O OBLICZENIA ! (OBRAZKI W ZAŁĄCZNIKU)


1.do zadania 1 - rysunek 1
a) ktory z mierników : x czy y to amperomierz a ktory to woltomierz ?
b) oblicz wskazanie miernika x
c)oblicz wskazanie miernika y
d) oblicz opor zarówek ż1 i ż2
e) oblicz opor zastepczy zarówek w tym polączeniu


2. do zadania 2 - rys 2
a) Oblicz opor zastepczy tych oporników .
b) oblicz natezenie prądu płynącego przez każdy opornik
c) oblicz napiecie na koncach kazdego z opornikow

3.do zadania 3 - rys 3
a) Jakie jest napiecie na koncach kazdego opornika
b) oblicz opor zastepczy tych oporników
c) oblicz natezenie prądu płynącego przez kazdy opornik
d) oblicz natezenie prądu płynącego przez amperomierz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T17:26:29+02:00
1.
U=10V
I=2A
U1=4V
U2=?
Rż1=?
Rż2=?
Rz=?
------------------------------------
a) miernik x - woltomierz, zawsze właczamy do obwodu równolegle
miernik y - amperomierz, zawsze włączamy do obwodu szeregowo
b) z II prawa Kirchhoffa
U=U1+U2
U2=U-U2=10V-4V=6V - napięcie na ż2
c) miernik y jest amperomierzem i wskazuje ten sam prąd co amperomierz A czyli 2A
d) I=U/R
Rż1=U1/I=4V/2A=2Ω
Rz2=U2/I=6V/2A=3Ω
e) zarówki połączone szeregowo
Rz=Rż1+Rż2=2Ω+3Ω=5Ω
2.
R1=40Ω
R2=80Ω
U=12V
Rz=?
I=?
U1=?
U2=?
--------------------------------------------------------
a) oporniki połączone szeregowo
Rz=R1+R2=40Ω+80Ω=120Ω
b)oporniki sa połączone szeregowo i płynie przez nie ten sam prąd
I=U/Rz=12V/120Ω=0,1A
c) U1=I*R1=0,1A*40Ω=4V
U2=I*R2=0,1A*80Ω=8V
3.
U=6V
R1=3Ω
R2=6Ω
Rz=?
I1=?
I2=?
I=?
----------------------------------------------------------
a) napięcia na końcach każdego opornika jest takie same i równe
napięciu zasilania 6V (baterii)
b) Rz=R1*R2/(R1+R2)=3*6/(3+6)=2Ω
c) I1=U/R1=6V/3Ω=2A
I2=U/R2=6V/6Ω=1A
d) I=U/Rz6V/2Ω=3A na rysunku nie ma tego amperomierza ale chodzi o prąd całkowity pobierany ze źródła
4 5 4