Zad 1
Uproszczony plan Barczewa wykonano w takiej skali,że odcinek długości 4cm odpowiada odcinkowi długości 200 m w terenie. W jakiej skali wykonano ten plan? Uzupełnij zdania: Odcinek długości 12 cm na tym planie odpowiada odcinkowi długości...... w terenie.Natomiast odcinkowi długości 500 m w terenie odpowiada na planie odcinek długości.......
zad 2
Uzupełnij zdanie: Odległość 1 cm na planie odpowiada odległości 100 m w terenie,czyli plan został wykonany w skali.................................
zad 3
Rynek Krakowski zwany Rynkiem Głównym,największy tego typu plac w europie ,został wytyczony na planie kwadratu o wymiarach 200m x 200m.Ile hektarów ma powierzchnia Rynku Krakowskiego ,jeśli 1 hektar jest równy 10 000 m2 ? Jakie wymiary ma kwadrat przedstawiający Rynek Krakowski na planie w skali 1:100? Jakie jest pole tego kwadratu?
zad 4
Jaka jest długość mostu w rzeczywistości,jeżeli na planie w skali 1:10000 przedstawiony jest on jako 13mm odcinek?
zad 5
Państwo Kowalscy kupili plac w kształcie prostokąta , który q skali 1:1000 ma wymiary 45mm i 3,8cm.Ile zapłacili za ten plac,jeżeli cena 1m2 tego placu wynosiła 21,5zł?
zad 6
Boki działki w kształcie prostokąta w skali 1:1000 mają 4,5 cm i 3,8cm długości.Ile klient zapłaci za ten plac,jeżeli cena 1m2 placu wynosi 55,5zł?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T00:17:08+02:00
Zad 1
600m
10cm
zad 2
1:10000
zad 3
200m x 200m = 40000m²
40000m² = 4ha
wymiary: 2m x 2m
2m x 2m = 4m²
zad 4
13mm x 10000 = 130000mm
130000mm = 130m
zad 5
45000mm = 45m
38000mm = 38m
P=45m x 38m
P=1710m²
1710 x 21.5zl = 36765zl
zad6
45000mm = 45m
38000mm = 38m
45m x 38m = 1710m²
1710 x 55.5zl = 94905zl
2010-04-02T00:30:33+02:00
Zad.1
4cm 4cm 1
____ = _______ = _______
200m 200 000cm 50000

zatem plan wykonano w skali 1:50000.

Odcinek długości 12 cm na tym planie odpowiada odcinkowi długości 600m* w terenie.Natomiast odcinkowi długości 500 m w terenie odpowiada na planie odcinek długości 10cm**.
* 4cm - 200m
12cm - x

x=12*200/4 = 600

** 4cm - 200m
x - 500m
x=4*500/200=10cm

zad.2

Odległość 1 cm na planie odpowiada odległości 100 m w terenie,czyli plan został wykonany w skali 1:10000*.

* 1cm/100m=1cm/10000cm= 1: 10000

zad.4

13mm * 10000 = 130 000mm= 130m

zad.6

a-1 bok działki w rzeczywistych wymiarach
b-2 bok działki w rzeczywistych wymiarach

a=4,5cm * 1000= 4500cm=45m
b=3,8cm * 1000=3800cm= 38m
P= a * b
P=38*45
P=1710m²

1m² - 55,5zł
1710m² - x

x=94905zł