Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-01T16:05:48+02:00
Podstawą gospodarki energetycznej komórki jest mała cząsteczka nazywana w skrócie ATP. Ten powszechnie używany skrót pochodzi od trudnej do zapamiętania pełnej nazwy : adenozynotrifosforan . Energia produkowana w bardzo różnych reakcjach jest zatrzymywana właśnie w ATP. Z kolei wszystkie wymagające energii reakcje i procesy komórkowe korzystają z zasobów energii, które są w niej zgromadzone. ATP jest więc przenośnikiem energii między reakcjami, które ją produkują, a reakcjami, w których jest ona niezbędna. Inaczej mówiąc, jest ona przenośnikiem energii z miejsc jej powstawania do miejsc jej wykorzystywania.
Cząsteczka ATP jest podobna do jednego z nukleotydów wchodzących w skład kwasów nukleinowych. Tworzą ją: zasada azotowa - adenina, cukier - ryboza oraz reszty kwasu fosforowego (fosforany). Różnica polega na tym , że w cząsteczce ATP znajduje się nie jedna, lecz trzy powiązane ze sobą reszty kwasu fosforowego. To właśnie wiązania między resztami kwasu fosforowego zawierają znaczne ilości energii. Wiązania te są nazywane wiązaniami wysokoenergetycznymi.
W cząsteczce ATP znajdują się dwa wiązania wysokoenergetyczne. W ogromnej większości procesów, zachodzących w komórce z udziałem cząsteczki ATP, jest wykorzystywana energia tylko jednego wiązania wysokoenergetycznego. Powstaje wówczas adenozynodifosforan - cząsteczka zawierająca dwie reszty kwasu fosforowego, nazwana w skrócie ADP, oraz fosforan oznaczony symbolem Pi. Można to zapisać następująco :
ATP --> ADP + Pi + energia
Również zatrzymywanie energii chemicznej w ATP podczas procesów oddychania komórkowego polega na odtworzeniu tylko jednego wiązania : do ADP jest dołączany fosforan w reakcji podobnej do już przedstawionej , lecz przebiegającej w przeciwnym kierunku . Większość przemian energetycznych w komórce wiąże się więc z tworzeniem lub rozpadem jednego wiązania wysokoenergetycznego podczas przekształcania ADP w ATP lub na odwrót.
Stężenie ATP w komórce jest małe. ATP nie jest więc magazynem energii chemicznej, lecz tylko jej przenośnikiem na terenie komórki. Cząsteczki ADP, które powstały w reakcjach zużywających energię, są natychmiast powtórnie wykorzystywane do produkcji ATP. Komórka gospodaruje swoimi zasobami energetycznymi, obracając nieustannie znajdującym się w niej ATP. Dlatego też jest ono czasami nazywane walutą gospodarki energetycznej komórki .

.. Uff ;D Mam nadzieję, że pomogłam ;)
6 2 6