Odpowiedzi

  • eeem
  • Początkujący
2010-04-01T16:35:43+02:00
Zasady ogólne:

Stawki 2010r.

Do 85528 zł - 18% minus kwota zmniejszająca podatek, wynosząca 556,02 zł
Powyżej 85528 zł - 14839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85528 zł
Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku według powyższej stawki podatkowej od uzyskanego dochodu, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów.
Jest to najprostsza i najczęściej wybierana forma opodatkowania, szczególnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, których przychody nie będą na początku wysokie.

Zalety:
Możliwość rozliczenia się z małżonkiem
Ulgi podatkowe za dzieci, internet oraz dla matek samotnie wychowujących dzieci

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – obliczany jest według określonych stawek od osiągniętego przychodu. Podstawą do wyliczenia tego podatku są zapisy ewidencji przychodów. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W chwili obecnej istnieje pięć stawek.( http://mambiznes.pl/public/upload/68.jpg - stawki )
Ogólnie kwota podatku, którą zapłacimy jest działaniem przemnożenia wielkości osiągniętego przychodu przez odpowiednią stawkę. Forma ta jest dostępna dla osób fizycznych , spółek cywilnych oraz jawnych.
Można z niej korzystać jeśli:

-w roku poprzedzającym rok podatkowy nasze przychody nie przekroczyły 150 000 €
-prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą
-nie korzystamy z formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa

Karta podatkowa – jedna z najprostszych form opłacania podatku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Jest ona przeznaczona głownie dla niewielkich zakładów handlowych, czy też usługowych.
Wysokość podatku zależy od:
- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- miejscowości stanowiącej siedzibę firmy