!!!!!PROSZĘ ROZWIĄŻCIE MI TO!!!;(
ułóż równanie, opisujące niżej podane zależności, rozwiąż je i zinterpretuj wynik;
a) na talerzu jest 3 razy więcej orzechów niż w woreczku. gdyby na talerz położyć jeszcze raz tyle orzechów (zabierając je z woreczka), to w woreczku i na talerzu byłoby tyle samo orzechów. ile orzechów jest na talerzu, a ile jest w woreczku??
b)
w lewej kieszeni jest 3 razy tyle pieniędzy co w prawej. gdyby z lewej kieszeni wyjąć tyle pieniędzy ile jest w prawej , a do prawej włożyć 2 złote, to w prawej byłoby 2 razy mniej pieniędzy niż w lewej. ile pieniędzy jest w każdej kieszeni??
proszę o dokładne obliczenia;) Proszę!!

zadanie2)
dla jakich wartości m dane równanie nie ma rozwiązania??
a) 2-4mx=6
b)1-3m/2x=2x-3
c) 2m(y-1)=m+y
d)m/3y=1/5y
e)(m+1)x-4x=5
f)m+2/3x=1/4x+1
kompletnie nie potrafię tego rozwiązać i prosiłabym aby mi ktoś porządnie i starannie zapisał do tego obliczenia z wyjaśnieniem.
Z góry dziękuje;)

1

Odpowiedzi

2010-04-03T09:44:27+02:00
Zad1
a) Rozwiązaniem jest liczba 0. wynika to z następujących obliczeń:

Oznaczymy sobie ilość orzechów w worku niewiadomą x
Wówczas na talerzu jest 3 razy więcej czyli 3x
TALERZ 3x
WOREK x

Na talerzu kładziemy raz tyle orzechów: 3x + 3x = 6x
zabierając je z woreczka: x - 3x = -2x
TALERZ 6x
WOREK -2x

i mamy wtedy tyle samo na talerzu co w worku (równanie):
6x = -2x /+2x
8x = 0 /:8
x=0
Oznacza to, że początkowo w worku w ogóle nie było orzechów!
Można było to zauważyć już w momencie gdy kazali wyjąć z woreczka 3 razy więcej orzechów niż w nim było!!!
Objawiło się to ujemną liczbą orzechów w woreczku (-2x)

b) Zadanie jest sprzeczne (to znaczy nie ma rozwiązania):
Zaczyna się podobnie jak w podpunkcie a)
Oznaczmy przez x ilość pieniędzy w prawej dłoni.
W lewej jest 3 razy więcej czyli 3x
LEWA 3x
PRAWA x

Wyjmujemy z lewej tyle co jest w prawej: 3x - x = 2x
do prawej dokładamy 2 złote: x + 2
LEWA 2x
PRAWA x+2

wtedy w prawej jest 2 razy mniej niż w lewej, więc żeby było tyle samo w obydwu podwajamy pieniądze z lewej dłoni i mamy równanie:
2x = 2(x+2)
2x = 2x + 4 / -2x
0 = 4
sprzeczność (0 nigdy nie będzie równe 4)
Oznacza to, że zadanie nie ma rozwiązania!
I TO JEST BARDZO DOBRA ODPOWIEDŹ!
1 5 1