W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę ( zapisaną w postaci potęgi):
a) Liczba sto razy większa od liczby 10¹² to .......
Liczba milion razy mniejsza od liczby 10²⁵ to .......
Tysięczna część liczby 10¹⁰ to .......
Połowa liczby 2¹⁰⁶ to ......
Jedna czwarta liczby 2¹⁶ to ......
b) 1% liczby 10⁹ to ......
10% liczby 10¹⁷ to .....
1%. liczby 10²⁰ to .....
50% liczby 2⁹ to ......
25% liczby 2²⁵ to .....

2

Odpowiedzi

2009-11-01T19:36:46+01:00
A) Liczba sto razy większa od liczby 10¹² to 10¹²*10²=10¹⁴
Liczba milion razy mniejsza od liczby 10²⁵ to 10²⁵:10⁶=10¹⁹
Tysięczna część liczby 10¹⁰ to 10¹⁰:10³=10⁷
Połowa liczby 2¹⁰⁶ to 2¹⁰⁶:2¹=2¹⁰⁵
Jedna czwarta liczby 2¹⁶ to 2¹⁶:4=2¹⁶:2²=2¹⁴
b) 1% liczby 10⁹ to 10⁹:100=10⁹:10²=10⁷
10% liczby 10¹⁷ to 10¹⁷:10=10¹⁶
1%. liczby 10²⁰ to 10²⁰:100=10²⁰:10²=10¹⁸
50% liczby 2⁹ to 2⁹:2¹=2⁸
25% liczby 2²⁵ to 2²⁵:4=2²⁵:2²=2²³
144 4 144
2009-11-01T19:40:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę ( zapisaną w postaci potęgi):
a) Liczba sto razy większa od liczby 10¹² to ....10¹⁴...
Liczba milion razy mniejsza od liczby 10²⁵ to ..10¹⁹.....
Tysięczna część liczby 10¹⁰ to ..10¹°:1000=10¹°:10³=10⁷
Połowa liczby 2¹⁰⁶ to ..2¹⁰⁵....
Jedna czwarta liczby 2¹⁶ to ...2¹⁴...
b) 1% liczby 10⁹ to ....10⁷..
10% liczby 10¹⁷ to ..10¹⁶...
1%. liczby 10²⁰ to ..10¹⁸...
50% liczby 2⁹ to ....2⁸..
25% liczby 2²⁵ to ...2²³..
48 3 48