Odpowiedzi

2009-11-01T19:36:32+01:00
Podobieństwa:
- w początkowym okresie demokacji szlacheckiej przyjmiowano decyzje większością głosów
- ogranniczona władza władcy (króla) na rzacz poddancyh (części, ale to zawsze coś :D)
- tu i tu władzą ustawodawczą był/jest parlament

Różnice:
- udział we władzy mieli tylko szlachta i duchowni (nie mieli mieszczanie i chłopi) a w demokracji współczesnej mają wszyscy obywatele (nie wiem co gorsze)
- w późniejszym okresie dem. szlacheckiej obowiązywało liberum veto, czego obecnie nie ma
12 3 12