Rozwiąż:
1 Metalowy pieniądz wspak
2 Jedna z właściwości pieniądza
3 Wymiana dóbr i usług
4 Produkuje się tam monety
5 Wzrost ogólnego poziomu monety
6 Jeden ze składników podaży pieniądza
7 Wskaźnik
8 Sformułować prawo wymiany
9 Tworzenie pieniądza
10 Najważniejszy bank w Polsce (w skrócie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T17:00:48+02:00
1 MONETA
2 TRUDNY DO SFAŁSZOWANIA, ŁATWY DO PRZEKAZANIA
3 PIENIĄDZ
4 POLSKA MENNICA
7 określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania a konkretnie marży banku.

8 Jeśli przy zawarciu umowy sprzedaży strony nie ustaliły innego zakresu obowiązków sprzedawcy, konsument może dochodzić odpowiedzialności sprzedawcy na zasadach ustawowych.

9 ZARABIANIE
10 NBP (NARODOWY BANK POLSKI)