1. w podanych fragmentach wierszy wypisz :
- porównania proste
- porównania rozbudowane- homoeryckie
`Zacność, uroda, moc, pieniadze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa `


`Szedł okręt jak żołnierz szturmujący mury `


` W polu... stoi krzyż prosty, zwyczajny,
Taki jak stał na Golgocie `


`Jak gdyby stary malarz, Bóg,
Widząc barw całe ubóstwo i nędzę,
Znudzony, wytarł o płótno nieba pędzel... `


` Przeszłość jak ogród zaczarowany,
Przeszłość jak pełna owoców misa. `


2. W podanych fragmetach wierszy wyszukaj epitety i pogrubuj je na przymiotnikowe, imiesłowowe, rzeczownikowe wpisując całe wyrażenia .


`W parku łagodni ogrodnicy
Rozpylaczami koszą grządki
Hiacyntów i storczyków... `


`Szłam ...przez łany dojrzałych zbóż,
znalazłam wianek zdeptanych czerwonych róź. `


` Droga wierzbą sadzona wśród zielonej łąki... ,
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze ... `


3. Podane neologizmy pogrupuj na :

-zapożyczone
- frazeologiczne
- słownikowe
- słowotwórcze
- znaczeniowe

"Róbta co chceta ".; stereo, wieża,audiotele, szmal, ubaw, watowiec, ciuchy, " sie ma " lumpeks, być na topie, walentynka, budzetówka, walory, idol, aut, perfekt, letniosko, czołowe strony gazety, mysz ( komputerowa)
zielona szkoła, małolat, teledysk, płytoteka, punk, pub , pirat drogowy, "ostra jazda bez trzymanki "

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T19:39:09+02:00
1. w podanych fragmentach wierszy wypisz :
- porównania proste
`Szedł okręt jak żołnierz szturmujący mury `
`Zacność, uroda, moc, pieniadze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa `
- porównania rozbudowane- homeryckie
`Jak gdyby stary malarz, Bóg,
Widząc barw całe ubóstwo i nędzę,
Znudzony, wytarł o płótno nieba pędzel... `
` W polu... stoi krzyż prosty, zwyczajny,
Taki jak stał na Golgocie `
` Przeszłość jak ogród zaczarowany,
Przeszłość jak pełna owoców misa. `
2.
Przymiotnikowe
"zielonej łąki"
"wąska struga"
"łagodni ogrodnicy"
"dojrzałych zbóż"
Rzeczownikowe
"Droga wierzbą sadzona"
"Wianek zdeptanych czerwonych róż"
3. Imiesłowowe
3.
-zapożyczone stereo, walentynka, teledysk, punk, pub, perfekt, lotnisko lumpeks, idol, aut, walory
- frazeologiczne "Róbta co chceta " "sie ma" "ostra jazda bez trzymanki "
- słownikowe ubaw
- słowotwórcze płytoteka, audiotele, małolat, szmal
- znaczeniowe wieża, mysz ( komputerowa), budżetówka, zielona szkoła, pirat drogowy, być na topie, czołowe strony gazety,