Wraz z kolegą chciałbyś zorganizować wyjazd kilkunastu osób w góry. Napisz krótkie ogłoszenie na szkolną tablicę informacyjną zawierające następujące informacje:
- jaki rodzaj wycieczki chcielibyście zorganizować
- przewidywane terminy wyjazdu
- przypuszczalny koszt wycieczki
- rodzaj sprzętu koniecznego w razie wyjazdu

1

Odpowiedzi

2010-04-01T17:42:19+02:00
ATTENTION !
Hi, my name is .... and I would like to organise a trip in the mountains. we would go there by bus. a term of this trip is from 8.05.2010s to 14.05.2010s. I think this trip may costs abou 80 dollars (not more).
An equipment you have to take is: a jacket and trousers of course, and ski (if you have).
If you have any questions please call me (here is my number ....)
I hope you will think about that, it's gonna be great fun.