Odpowiedzi

2010-04-01T17:44:48+02:00
Zad.1
do prostej y=3x-1
a)y=3x+b, np. y=3x+2
b)y=-⅓x+b, np.y=-⅓x-1
zad. 2
3x-2y-5=0
2y=3x-5
y=1,5x-2,5
a)y=1,5x+b, np. y=1,5x+2
b)y=-⅔x+b, np. y=-⅔x+2
2010-04-01T17:48:32+02:00
Poste są równoległe jeśli ich współczynniki kierunkowe są równe
a₁=a₂
y=3x-1
f=3x+ 1 prosta równoległa
Proste są prostopadłe gdy ich współczynniki spełniają warunek
a₁*a₂ =-1
g=-1x+1 prosta prostopadła

3x-2y-5=0
-2y=3x+5/ 2
y=3/2x + 5/2
równoległa g= 3/2x+ 1
prostopadła k= -1x+1