Proszę o przetłumaczenie zdań
Then he left the bank.
After that, a taxi driver saw him and called the police.
One day a bank robber ent into a bank and told the cariers to to put money in the bag.
Three minutes later he came out and the police arrested him.
In the end he ent to prison!
Next the bank robber went into a public toilet to plan his next move.
when he came out of bank, two capsules exploded and covered him in red paint

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T17:46:57+02:00
Później opuścił bank.
Po tym taksówkarz zobaczył go i wezwał policję.
Pewnego dnia złodziej bankowy wszedł do banku i powiedział kasjerce, żeby wkładali pieniądze do torby.
Trzy minuty później wyszedł i aresztowała go policja.
Na końcu on poszedł do więzienia.
Następnie rabuś poszedł do publicznej toalety, żeby zaplanować swój następny krok.
Kiedy wyszedł z banku dwie kapsuły eksplodowały i pokryły go czerwoną farbą (?)
2 4 2
2010-04-01T17:49:20+02:00
Potem opuścił bank. Póżniej zobaczył go taksówkarzi zadzwonił na policję.
Pewnego dnia złodziej wszedł do banku i rozkazał kasjerce włożyć pieniądze do torby. 3 minuty pózniej wyszedł i aresztowała go policja. Na koniec poszedł do więzienia.Póź niej złodziej wszedł do publicznej toalety aby zaplanowac swój następny krok. Kiedy yszedł z banku 2 pojemniki wybuchły i okryły go czerwoną farbą
1 4 1
2010-04-01T17:50:36+02:00
Kiedy on opuścił bank.Chwilę pózniej kierowca taksówki zauważył go i wezwał policję.Pewnego dnia rabuś wszedł do banku i powiedział dla kasjerki aby włozyła pieniądze do torby.Trzy minuty póżniej on wyszedł a policja aresztowałą go.I na koniec on został skazany.Następnie po banku rabuś wszedł do publicznej toalety i obmyślił plan ucieczki, kiedy on wyszedł z banku , dwóch strzelców wystrzeliło i oblało go czerwona farbą.To wszystko liczę na najlepsze rozwiazanie;))))
1 4 1