1.Do odnawialnych zródeł energii należy:
A. Energia geotermalna
B. Wegiel kamienny
C. Uran
D. Gaz ziemny
2.Podaj dwa czynniki wpływajace na żyznosc gleby.
3.Wyjasnij znaczenie słów i podaj przykłady:
Ekumena
Anekumena
subekumena
4.Podaj trzy czynniki decydujace o lokalizacji przemysłu. Jakie czynniki decyduja o lokalizacji
np. huty żelaza?
5.Sposród podanych czynników rozwoju polskiego rolnictwa, podkresl te, które sa czynnikami
pozaprzyrodniczymi;
klimat, wielkosc gospodarstw, własnosc gospodarstw, warunki glebowe, nawożenie, warunki
wodne, ukształtowanie powierzchni, polityka rolna panstwa, fundusze strukturalne UE

2

Odpowiedzi

2010-04-01T17:45:50+02:00
Zad. 1 odpowiedź a.
zad. 5 nawożenie, własność gospodarstw,polityka rolna państwa, fundusze strukturalne UE
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T17:52:08+02:00
Zadanie 1.
A. Energia geotermalna

zadanie 2
np. od
-związków mineralnych
-występowania drobnoustrojów

zad.3
Ekumena - obszar stale zamieszkany przez ludność
Anekumena - obszar stale nie zamieszkany przez ludność
subekumena - obszar okresowo zamieszkany przez ludność

Zadanie 4.
Czynniki przyrodnicze:
-baza surowcowa
-zasoby wodne

Czynniki społeczne:
-baza siły roboczej
-rynki zbytu

Czynniki techniczne:
-sieć komunikacyjna
-infrastruktura
-baza energetyczna (produkcja energii)

Zadanie 5.
wielkosc gospodarstw, własnosc gospodarstw, nawożenie, polityka rolna panstwa, fundusze strukturalne UE

1 5 1