Napisz rozprawkę na temat :
"Postawa obywatelska i patriotyczna w epoce renesansu"
(wstęp, rozwinięcie i wnioski )
Na podstawie czterech utworów :
Jan Kochanowski - " Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie... "
Jan Kochanowski - " Pieśń o spustoszeniu Podola (V, ks II)

i dwa do wyboru :
Poprawa Rzeczpospolitej,
utwory Kochanowskiego,
Tomasz Morus - "Utopia (fragment)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T21:48:53+02:00
Czy warto uważać na lekcji

---Uważam, że postawa obywatelska i patriotyczna w epoce renesansu była odpowiednia.Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami.

---Po pierwsze według pieśni XIV Jana Kochanowskiego, rządzący w państwie nie są patriotami, ponieważ przejęli rolę rządzenia i dyktowania zasad.Według Jana Kochanowskiego, tę rolę powinien spełniać Bóg. Za złe rządzenie państwem, zostaną oni osądzeni przez Boga. Ich złe rządy spowodowały upadek wielkich carstw. Po drugie jak słyszymy w Pieśń o spustoszeniu Podola - "Mądry Polak po szkodzie". Jednak Według J. Kochanowskiego, nawet po szkodzie nie jesteśmy mądrzy. Kolejnym moim argumentem jest to, że mimo myśli renesansowej, że należy się rozwijać, my nadal dążyliśmy ku upadkowi. Nie dość, że w Polsce była zła sytuacja wojenna, mieliśmy złego władcę, który nie potrafił rządzić państwem i prowadził do klęsk. Wnioskiem z tego jest to, że nawet tak dobry poeta jak Jan Kochanowski nie ocenia rządów i postawy Polaków jako dobre.

---Na podstawie przywołanych powyżej argumentów myślę, że uzasadniłam słuszność swojego stanowiska w postawy obywatelskiej i patriotycznej w epoce renesansu.

Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że jest dobrze.
19 4 19