Kąt, który zawiera całą płaszczyznę nazywamy kątem......................... .
Kat półpełny to taki, którego miara jest równa......... .
Kąt prosty to taki, którego miara jest równa ......... .
Kąt zerowy to taki, którego miara jest równa.......... (jego ramiona się pokrywają).
Kat ostry to taki, którego miara jest........................ od miary kata prostego, ale ....................... od
kąta................. .
Kąt rozwarty to taki, którego miara jest ............................ od miary kata prostego,
ale........................ od kąta .................
Kąt wklęsły to taki, którego miara jest większa od ........, a mniejsza od ............
Kąty, które maja wspólne ramię, a ich dwa pozostałe ramiona tworzą linie prostą
nazywamy: ..............................................

3

Odpowiedzi

2010-04-01T18:00:08+02:00
Kąt, który zawiera całą płaszczyznę nazywamy kątem....pełnym....
Kat półpełny to taki, którego miara jest równa...180⁰. .
Kąt prosty to taki, którego miara jest równa ...90⁰.. .
Kąt zerowy to taki, którego miara jest równa..0⁰ (jego ramiona się pokrywają).
Kat ostry to taki, którego miara jest......mniejsza.. od miary kata prostego, ale ..większa... od kąta....zerowego.
Kąt rozwarty to taki, którego miara jest ..większa.. od miary kata prostego,
ale...mniejsza.. od kąta .półpełnego..
Kąt wklęsły to taki, którego miara jest większa od 180⁰., a mniejsza od ..360⁰...
Kąty, które maja wspólne ramię, a ich dwa pozostałe ramiona tworzą linie prostą
nazywamy: ...przyległymi...
1 5 1
2010-04-01T18:01:31+02:00
Pełnym;
180 stopni;
90 stopni;
0 stopni;
mniejsza; większa; zerowego
większa; mniejsza; półpełnego;
180 stopni (kąta półpełnego); 360 stopni (kąta pełnego)
przyległymi
2010-04-01T18:04:44+02:00
Pełnym
180 stopni
90 stopni
zero stopni
mniejszy,większy,zerowego
większa,mniejsza,półpełnego
kąta półpełnego,kąta pełnego
kątami przyległymi