Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, którego suma długości wszystkich krawędzi wynosi 12
a) napisz wzór funkcji P wyrażającej pole powierzchni całkowitej graniastosłupa w zależności od długości krawędzi podstawy x.Podaj dziedzinę funkcji P.
b) wyznacz długości krawędzi graniastosłupa dla których pole powierzchni całkowitej jest największe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T20:55:17+02:00
A - kr. podstawy
H-kr. boczna
8a+4H=12
2a+H=3
H=3-2a
Zal:
a>0
H>0
3-2a>0
2a<3
a<1.5
Da=(0,1.5)

Ppc=2a²+4aH
P(a)=2a²+4a(3-2a)
P(a)=2a²-8a²+12a
P(a)=-6a(a-2)

b)
Zauwazmy, ze najwieksza warotosc funkcja P przyjmie dla a=Aw
m.z. 0,2
Aw=2/2=1

a=1
H=1
Przyjmie najwieksza powierzchnie dla szescianu o boku 1