1.Odpowiedz z czego składają się podane zdania. Rozwiń je tak, aby zawierały dopełnienia.
a.Kwiaty rosną.
b.On przegląda.
c.Ania się cieszy.
d.Telefon dzwoni.

2.Wyjaśnij jak rozumiesz podane niżej przysłowia i aforyzmy.
a.Przyjaciela trudno znaleźć a prędko go stracić można.
b.Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.
c.Przyjaciel to ktoś, kto przychodzi, gdy inni odchodzą.
d.Solą życia jest przyjaźń- przyjaźń okrasą życia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T18:30:37+02:00
1) Każde ze zdań składa się z podmiotu i orzeczenia (rzeczownika i czasownika, a zdanie 'c' ma także zaimek zwrotny 'się').
ROZWINIĘCIA:
a.Babci rosną kwiaty.
b.On przegląda gazety.
c.Ania się cieszy z prezentu.
d.Telefon do Ciebie dzwoni.

2) a.Dobrego przyjaciela szuka się bardzo długo, ale można go też w łatwy sposób stracić.
b.Lepszy jest stary przyjaciel, niż nowy, o którym niewiele wiesz.
c.Przyjaciel jest osobą, która się będzie wspierać nawet wtedy, kiedy wszyscy inni się od Ciebie odwrócą.
d.Przyjaźń nadaje sens i 'smak' życiu.
5 2 5