Odpowiedzi

2010-04-01T18:41:31+02:00
Problem zanieczyszczeń dotyczy nie tylko mórz czy oceanów , ale przede wszystkim wód śródlądowych. Skażone bywają strumienie , kanały , rzeki , a także naturalne zbiorniki wodne - jeziora i stworzone przez człowieka zbiorniki retencyjne.
Trucizny dostają się do wody w różny sposób , niektóre bezpośrednio , inne pośrednio, najczęściej w wyniku świadomych działań człowieka , czasami przypadkowo , wskutek przecieków lub innych nieszczelności w systemach odprowadzających toksyczne ścieki. Często zanieczyszczona woda na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od wody czystej.W Polsce wodę zanieczyszcza najczęściej:
-azotany, które mogą się uwalniać w trakcie orania terenów trawiastych albo na skutek zimowego wypłukiwania powierzchniowej warstwy gleby
-W rolnictwie używa się coraz więcej chemikaliów, które po pewnym czasie nieuchronnie trafiają do wód śródlądowych. Należą do nich środki owadobójcze, chwastobójcze, roztoczobójcze, grzybobójcze oraz środki pielęgnacyjne do owiec