Jak zmieni sie wartosć siły oddziałowania między ładunkami jeśli ładunek na każdej z kól zwiekszymy trzy razy a odległosc miedzy ładunkami zmniejszymy trzykrotnie
(zadanie należy rozwiazać wykorzystujac wzór na siłe oddziaływanie elektrostatycznego)

2

Odpowiedzi

2009-11-01T19:45:56+01:00
F = k* (q1*q2)/r²

F2 = k*(3q1*3q2)/[(1/3)r]² = k*(9q1*q2)/(1/9)r² = k*(81q1*q2)/r² = 81F

Odp : Siła zwiększy się 81-krotnie.
2009-11-01T19:47:37+01:00
F=k×q₁×q₂/r²
F=k×3q₁×3q₂/ r²:₃ /*3
3F= 3k*9q₁*9q₂/r²

3F=243 // : 3
F=81 razy

Odp: Siła wzrośnie 81 razy.