Odpowiedzi

2010-04-01T19:08:32+02:00
Zalety:
*duża ilość wytwarzanej energii minimalnym nakładem
*łatwość w jej wytwazaniu
*w porównaniu z innymi żródłami energii( np. węgiel) w miarę kologiczny--> nie wytwarza dwutlenku węgla
wady:
* trudności z magazynowaniem i przetwarzaniem odpaków radioaktywnych
* możliwe awarie są grozne dla środowiska
2010-04-01T19:11:23+02:00
WADY:
- Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas;
- Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną „powłokę” środowiska;
- Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile;
- Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci;
ZALETY:
- W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym;
- Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii;
- Umiejętnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego;

2010-04-01T19:12:33+02:00
* elektorownie jądrowe są bardziej ekonomiczne i wydajne o tych węglowych
* 5 g uranu odpowiada 500 kg spalonego węgla
* elektrownie jądrowe nie zanieczyszczają środowiska
* tania, bezpieczna i pewna energia

* możliwa katastrofa [jak w Czarnobylu]
* Promieniowanie jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla organizmu człowieka
* brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych