1.Element zabezpieczający najniżej położoną nad ziemią część ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią nazywa sie...
2.Technologia wykonania , w której elementy budynku wykonuje się na budowie z mieszanki betonowej w deskowaniach to technologia...
3.Etap wykonania budynku, w którym wykonane są roboty do poziomu parteru (fundament,ściany piwnicze lub fundamentowe,strop na piwnicą) to stan...
4.Przegroda pozioma to inaczej...
5.Obciążenia elementów budynku, które nie ulegają zmianie w czasie co do wielkości, kierunku czy zwrotu to obciążenia...
6.Poziomy pas muru wystający z lica muru i stanowiący jej zakończenie, zabezpieczający ścianę przed negatywnymi skutkami opadów atmosferycznych oraz czasami stanowiący ozdobny element architektoniczny to...
prosze o szybkie zrobienie zadan i dobrze bo to zalerzy czy zdam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T19:34:11+02:00
1. fundament
2. deskowana
3.zamknięty
4.ściana działowa
5.podporowe
6.lico ściany
1 5 1