Odpowiedzi

2010-04-01T19:21:00+02:00
Chronić przyrodę możemy segregując śmieci , nie zanieczyszczać wód, oraz używać ekologiczne torby. Nie możemy chodzic po trawnikach, bo w ten sposób niszczymy je.
31 4 31
2010-04-01T19:21:22+02:00
Chcąc coś zrobić dla naszej planety, należy zacząć od swojego domu. Istotne jest też, by już od najmłodszych lat rozbudzać świadomość ekologiczną. Dzieci wyrastające w środowisku, w którym zwierzęta i cała przyroda postrzegana jest jak coś cennego i wartego zachowania, również w swoim życiu dorosłym będą zwracać baczniejszą uwagę na ekologiczne konsekwencje swojego postępowania. Niektórzy przedstawiciele pokolenia, które dorastało w latach 40. i 50., zafascynowani rozwojem technologicznym i dobrobytem z niego wynikającym, mają trudności ze zrozumieniem, dlaczego tak duży nacisk zaczęto kłaść na ochronę przyrody. Największy kłopot w tym, że to właśnie pokolenie sprawuje dzisiaj władze, i od jego decyzji zależy, w jakim stanie pozostawimy świat naszym potomkom.

Aby przyczynić się do ratowania środowiska naturalnego, wystarczy przyłączyć się do jednego ze stowarzyszeń ekologicznych. Grupy te działają często na skalę lokalną. Czasem ich działania polegają na uporządkowaniu starego, zarośniętego stawu, innym razem na oczyszczeniu okolicy ze śmieci. Członkowie grupy budują też i rozwieszają budki dla ptaków, zmieniają nieużytki na łąki albo zakładają nowe rezerwaty przyrody i opiekują się nimi.
23 3 23