Zad 1
Chłopcy postanowili zrobić lodowisko. Boisko, które do tego wykorzystali ma wymiary 10m x 30m. Aby tafla lodowiska była gładka, to musi mieć 10cm grubości. Ile litrów wody muszą wylać, aby ich lodowisko spełniło te warunki? Ile wiader 10-litrowych musi przynieś każdy z nich, jeżeli jest ich sześćdziesięciu?

Zad 2
1 litr farby wystarcza na pomalowanie 8m³ powierzchni. Ile litrów farby zużyjemy na pomalowanie sześciennego kontenera o objętości 8dm³. Kontener malujemy zewnątrz i na zewnątrz.

;*

3

Odpowiedzi

2010-04-01T19:24:05+02:00
1.
10m=100dm
30m=300dm
10cm=1dm
100dm*300dm*1dm=30000dm3=30000 l

30000l:60=500 l
500l:10l=50

Odp.Aby zrobić lodowisko potrzeba 30000 litrów wody, każdy z 60 chłopców musi przynieść 50 wiaderek wody mieszczących 10 litrów wody.

drugiego nie wiem
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T19:43:49+02:00
Zad.1)
Powierzchnia boiska:
10m*30m=300m²

Po wylaniu wody będzie ona miała kształt prostopadłościanu o wymiarach: 10m, 30m i 10cm.
Wystarczy obliczyć objętość tej wody:
V=abH
V=10m*30m*0,1m
V=30m³
1dm³=1l (litr)
30m³=30000dm³
V=30000l
Muszą przynieść łącznie 3000 wiader, czyli jeśli jest ich 60, to każdy po 50.


Zad.2)
V=8dm³
V=a³
8dm³=a³
a=2dm
a=0,2m

P=6a²
P=6*(0,2m)²
P=6*0,04m²
P=0,24m²
Pc=2*P
Pc=0,48m²

Proporcje:
1l - 8m²
x - 0,48m²

x=0,48/8
x=0,06l

Nie jestem tego zadania do końca pewna;/
2 5 2
2010-04-01T20:13:22+02:00
Zad1
zamieniam jesdostki na dm bo 1dm=1l
10m=100dm
30m-3000dm
10cm=1dm

V- 100*300*1=30000*1=30000dm3
30000dm3=30000l

30000/60=500l
500l/10=50

ODP> Poterzeba 30000l wody, a każdy chłopiec musi przynieśc 50 wiaderek.

ZAD2 ????? niewiem:[
2 5 2