1. Jaki ładunek emocjonalny pokazują zgrubienia i zdrobnienia? Podaj przykład odwrotnej reakcji.

2. Od podanych czasowników utwórz wszystkie możliwe poprawne imiesłowy: usiąść, mówić, ukraść, kupić

3. Co decyduje o możliwości utworzenia imiesłowów?

4. Podaj wszystkie kategorie przez które odmienia się czasownik.

5. Utwórz rodzinę wyrazów od DŹWIGAĆ.

6. Dokonaj rozbioru logicznego podanego zdania i wypisz związki wyrazowe:
Święta spędził w miłej, rodzinnej atmosferze w pamiatkowym domu pradziadków.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T20:16:44+02:00
1. Zgrubienia - ujemny, zdrobnienia - dodatni
2. usiąśc - usiadłszy
mówic - mówiący, mówiony, mówiąc, mówiwszy
ukraśc - ukradziony, ukradłszy
kupic - kupujący, kupiony, kupując, kupiwszy
4. Osoby, liczby, rodzaje, aspekty, czasy, tryby, stron
5. dźwigac -> dźwiganie, dźwignięcie, dźwigający, dźwigany, dźwigając
6. podmiot - on (domyślny)
orzeczenie - spędził
okolicznik miejsca - w domu
przydawka - pamiątkowy; miła, rodzinna
dopełnienie - pradziadków; święta
Związki wyrazowe:
święta spędził
pamiątkowy dom
miła atmosfera
rodzina atmosfera
dom pradziadków
święta w domu