Odpowiedzi

2010-04-01T22:00:39+02:00
Procesami wewnętrznymi kształtującymi powierzchnię ziemi są:
- trzęsienia ziemi
- wulkany
- tworzenie się gór
Trzęsienia ziemi spowodowane są ruchami płyt litosfery. Gdy siły tarcia uniemożliwiają ruch płyt,powstają duże naprężenia. Zgromadzona energia staje się tak duża, że pokonuje siły tarcia, a wówczas masy skalne ulegają gwałtownemu przemieszczeniu i dochodzi do silnych wstrząsów. Podczas tych procesów powstawały też góry.
Procesami zewnętrznymi są:
-wietrzenie
- erozja
- działalność rzek
- procesy krasowe.
1 5 1