Complete the sentences. Use the correct form of the verbs.

1.Can you imagine...(travel) to another planet?
2.Gerry would like...(be) an astrounaut.
3.Have you finished...(work) on the computer?
4.Emily really likes...(watch) science fiction films.
5.When should we start...(prepare) for the space mission?
6.The children enjoyed...(visit) the science museum.

+Prosze o przetłumaczenie ;-)

3

Odpowiedzi

2009-11-01T19:43:54+01:00
1.Can you imagine traveled to another planet?
2.Gerry would like was an astrounaut.
3.Have you finished worked on the computer?
4.Emily really likes watched science fiction films.
5.When should we start prepared for the space mission?
6.The children enjoyed visited the science museum.

1.
2.
3.Czy mógłbyś skończyć pracować na komputerze?
4.Emily naprawde lubi oglądać filmy science-fiction.
5.
6.Dzieci poszły odwiedzić zabytkowe muzeum
2009-11-01T19:46:15+01:00
1.Mozesz sobie wyobrazic (Podróż) na inna planete?
2.Gerry chcialby (być) astronauta.
3.Skonczyłeś (prace) na komputerze?
4.Emily naprawde lubi (ogladac) Naukowo fikcyjne filmy.
5.Kiedy my powinismy zacząć (przygotowywac się) na misje kosmiczną?
6.Dzieciom podobały się (odwiedziny) w muzeum naukowe.
1 5 1
2009-11-01T19:52:13+01:00

Complete the sentences. Use the correct form of the verbs.

1.Can you imagine.traveling..(travel) to another planet? - ja potrafie sobie wyobrazić podróżę na innej planecie.
2.Gerry would like.be..(be) an astrounaut. Gerry chce być autronautą
3.Have you finished..work.(work) on the computer? skończyłeś pracę na komputerze?
4.Emily really likes..watch.(watch) science fiction films.Emily naprawdę lubi ogladać filmu science fiction
5.When should we start.prepare..(prepare) for the space mission? Gdy trzeba zacząć przygotowywać podróż kosmiczną
6.The children enjoyed.visiting..(visit) the science museum. dzieci korzystają z wizyty w muzeum