1. Jaki jest związek przyjęcia sakramentu chrztu z życiem społecznym?
2. Wymień chrześcijan, którzy zmienili oblicze Polski?
3. Napisz krótką natatkę na temat kólowej Jadwigi; zwróć uwagę na to, co w jej działalności świadczyło o autentycznym życiu wiarą.
4. Opisz, jak przyjęcie chrztu przez Polskę wpłynęło na rozwój naszej państwowości?
5. Czego o życiu pierwszych chrześcijan dowiadujemy się z Dzijów Apostolskich?
6. Opisz, jak działa Duch Święty we wspólnocie ochrzszonych, jakich szczególnych darów udziela?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T20:57:01+02:00
1. Mamy prawo do małżeństwa, bierzmowania, komunii św i życia we wspólnocie Bożej.
2. Ks. Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II, Stanisław Dziwisz.
3. Królowa Jadwiga była z dynastii Andegawenów, jako druga po Ludwiku Węgierskim. Wzbogaciła Akademię Krakowską o swą biżuterię, sprowadziła z Węgier warzywa oraz sztuce... Więcej nic nie wiem
4. Przyjęcie chrztu św. dla Polski było ważnym wydarzeniem, ponieważ od tego momentu Polska zaczęła działać oraz współpracować z innymi państwami. Nasze państwo miało (i chyba nadal ma..) dobre kontakty ze swoimi sąsiadami. Akurat za czasów Mieszka było dobrze, a potem zaczęło się psuć...
5.nie wiem...
6. Duch Święty pomaga przyjąć i zrozumieć w Kościele jedyne Objawienie przyniesione przez Jezusa, czyni je żywym i skutecznym w duszy każdego człowieka. Duch Święty ożywia w Kościele wiarę i tęsknotę za świętością, w sakramencie bierzmowania umacnia chrześcijanina siedmioma darami: -mądrości,
-rozumu,
- rady,
-męstwa,
- umiejętności,
-pobożności
- bojaźni Bożej.

Mam nadzieję że pomogła... liczę na najjjjj
8 4 8